REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.hairshop-pro.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym pod adresem www.hairshop-pro.pl oferowanych do sprzedaży przez: HAIR SHOP Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych Aneta Ptaszyńska z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 14, o numerze NIP8291628261, REGON367123758, adres mailowy: biuro@hairshop-pro.pl , zwanego dalej „Sklepem”.
 1. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem” .
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

2. Dane osobowe i ich ochrona

 1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest HAIR SHOP Aneta Ptaszyńska.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

3. Przebieg transakcji

 1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik wypełnia formularz zakupu za pośrednictwem witryny hairshop-pro.pl
 2. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 5. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 6. Po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, której termin wynosi od 1-2 dni roboczych.
 7. W wyjątkowych okolicznościach termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 8. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
 9. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 10. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

4. Formy płatności ceny za towar

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  2 . Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
 3. a) szybkim przelewem bankowym online PayU (przedpłata);
 4. b) za pośrednictwem systemu PayPal (przedpłata);
 5. c) standardowym przelewem na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata)

5. Właściciel konta:

Nazwa banku: Bank Pekao
Numer konta: 66 1240 3305 1111 0010 7327 6787

płatność przyjmowana przez Kuriera dostarczającego przesyłkę (pobranie

4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
1. 1. Odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
1. 2. Dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
1. 3. Dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami.. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.

5. REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)

6. GWARANCJA

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X